Ενωτική Πρωτοβουλία

Πλαίσιο Συνέλευσης Συλλόγου ΜΗΠΕΡ - 2 Μάρτη 2011
Πλαίσια

>> Κατεβάστε το .doc        >> Κατεβάστε το .pdf


 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
για τη Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών ΜΗ.ΠΕΡ.


      Το τελευταίο διάστημα η χώρα μας βιώνει μια άγρια πραγματικότητα. Με πρόσχημα την οικονομική κρίση που έχει δημιουργηθεί από τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις (δηλ. το κεφάλαιο) η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η ΕΕ και το ΔΝΤ επιβάλλουν αντιλαϊκά μέτρα και ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου (παιδεία, υγεία, συγκοινωνίες). Αυτό μεταφράζεται σε μείωση μισθών, απολύσεις, αύξηση του Φ.Π.Α, αυξήσεις στα εισιτήρια των συγκοινωνιών, επιβολή εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία και σε δίδακτρα στις σχολές.

      Δεν ανεχόμαστε ως μονόδρομο αυτή την κατάσταση. Καλούμε τους φοιτητές να παλέψουν μαζί με τους εργαζομένους ακολουθώντας τον αντικαπιταλιστικό τρόπο πάλης.

 

ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ


 

       Όσο περνάει ο καιρός η κυβέρνηση κάνει επίθεση σε ό,τι δεν έχει ξεζουμίσει. Στην κοινωνία και κυρίως στην εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα η επίθεση αυτή εξαπολύεται με το μνημόνιο του Π.Α.Σ.Ο.Κ. και του Δ.Ν.Τ. και με την απαίτηση να πληρώσουμε το αντίτιμο της συμμετοχής μας στην Ε.Ε..

      Στο πανεπιστήμιο ο νέος νόμος πλαίσιο, υπηρετώντας τις επιταγές του μνημονίου, σκοπεύει στη δημιουργία σχολών πολλών ταχυτήτων που αντί να παράγουν ολοκληρωμένους επιστήμονες θα μας παρέχουν μόνο εκείνες τις δεξιότητες που απαιτεί το κεφάλαιο τη δεδομένη χρονική περίοδο.

      Αυτό το σχέδιο εξόντωσης περιλαμβάνει:

 1. Τη διοικητική υποταγή των πανεπιστημίων στο κεφάλαιο δημιουργώντας συμβούλια όπου θα συμμετέχουν ενεργά εξωπανεπιστημιακοί (managers). Επιπλέον σύμφωνα με την ''πρόταση'' της Διαμαντοπούλου, η σύγκλητος αντικαθίσταται και η επιλογή πρύτανη δε γίνεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά σύμφωνα με οικονομοτεχνικά κριτήρια.
 2. Την οικονομική υποταγή των πανεπιστημίων στο κεφάλαιο μέσω της αποκοπής των πανεπιστημίων από το κράτος και της χρηματοδότησης από ιδιώτες.
 3. Ευέλικτα προγράμματα σπουδών που στο όνομα της δήθεν ελεύθερης επιλογής των φοιτητών, θα καταργούν τους παγιωμένους με επιστημονικά κριτήρια επιστημονικούς κλάδους.
 4. 4. Την υποβάθμιση των θεωρητικών σχολών και της βασικής έρευνας των θετικών επιστημών, καθώς αυτές χρηματοδοτούνται ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Για παράδειγμα, η βασική έρευνα για τη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας θυσιάζεται, στο βωμό της απαίτησης του κεφαλαίου για την εκμετάλλευση μέχρις εσχάτων των ορυκτών πόρων.
 5. Τη διάλυση της σημερινής ιεραρχίας των μελών Δ.Ε.Π την κατάργηση δηλαδή της βαθμίδας του λέκτορα και άρση της μονιμότητας του επίκουρου.
 6. Την ποδηγέτηση του ακαδημαϊκού προσωπικού από οικονομικούς φορείς καθώς θα αξιολογείται και επίσημα πλέον με αγοραία, άρα και αντιεπιστημονικά, κριτήρια.
 7. Την ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.

     Μαζί με τα παραπάνω, ο νέος νόμος πλαίσιο στοχοποιεί τον κάθε φοιτητή και την κάθε οικογένεια φέρνοντας μέτρα που σίγουρα θα οδηγήσουν στην παράταση του μέσου χρόνου σπουδών οδηγώντας στην οικονομική εξαθλίωση. Τέτοια μέτρα είναι τα δίδακτρα, το προπαρασκευαστικό έτος, οι αλυσίδες, η κάρτα φοιτητή, τα φοιτητοδάνεια, τα πιστοποιητικά που αντικαθιστούν τα πτυχία (δια βίου μάθηση) κ.ά.

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


 

     Η κυβέρνηση του Π.Α.Σ.Ο.Κ. μαζί με το Τ.Ε.Ε., μετά από πιέσεις της Ε.Ε. να δοθούν δικαιώματα σε σχολές που ασχολούνται με την πράσινη ανάπτυξη, συνέταξαν ένα προσχέδιο προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος και το οποίο κατατίθεται στη βουλή στις 15 Μαρτίου. Το προσχέδιο αυτό περιλαμβάνει μόλις τρεις κατηγορίες (1. μελέτες χημικών διεργασιών, 2. μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 3. δυνατότητα κατασκευής έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών-στερεών-αέριων αποβλήτων) από τις οχτώ που διεκδικεί ο σύλλογος αποφοίτων.

      Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα νόμιζε κανείς ότι οι ΜΗ.ΠΕΡ. πήραν επαγγελματικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση ωστόσο επιλέγει αυτή τη χρονική περίοδο να δώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα επειδή στην ουσία τα καταργεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Το ΕΠΕΠ κατατάσσει τους αποφοίτους όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης σε 8 επίπεδα. Η κατάταξή τους σε επίπεδο ΕΠΕΠ, και άρα στην αγορά εργασίας, γίνεται ανάλογα με τον ατομικό φάκελό δεξιοτήτων - “δυνατοτήτων”- credits - μαθημάτων - πιστοποιητικών. Η έννοια “πτυχίο” καταργείται καθώς και η έννοια των κατοχυρωμένων επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων στον κάθε κλάδο. Με το σύστημα ΕΠΕΠ, που συνοψίζει τις εκπαιδευτικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων, αλλάζει συνολικά ο τρόπος με τον οποίο κατοχυρώνεται και πιστοποιείται η εργασία και τα επαγγελματικά- εργασιακά δικαιώματα στη χώρα μας. Επίσης με αυτό το σύστημα καταργούνται τα συλλογικά δικαιώματα και οι συλλογικές διεκδικήσεις για κάθε κλάδο εργασίας. Με το σύστημα ΕΠΕΠ σε συνδυασμό με τα ινστιτούτα δια βίου μάθησης, υποκαθίσταται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση από την επαγγελματική κατάρτιση και αποσυνδέεται το πτυχίο απ' το κοινωνικό δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.

    Αυτές οι μεταρρυθμίσεις εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο υποβάθμισης των εργαζομένων που περιλαμβάνει μειώσεις μισθών, μαζικές απολύσεις, μειώσεις συντάξεων, και κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα .

     Σε ότι αφορά τον κλάδο των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στον οποίο ανήκουμε και εμείς, καταργείται ο κώδικας ελαχίστων αμοιβών. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη μείωση του κόστους εργασίας σε όλα τα επίπεδα και θα ωφελήσει μόνο τις τράπεζες και τις μεγάλες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρίες. Η απελευθέρωση των αμοιβών και η έκθεση στον αυθαίρετο ανταγωνισμό θα αφήσει τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς έρμαια στην εκμετάλλευση των μελετητικών γραφείων και του εργοληπτικού κεφαλαίου.

 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


 

     Η υποβάθμιση της έννοιας του δημόσιου αγαθού φαίνεται πολύ έντονα στον τρόπο που τα Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της φοιτητικής μέριμνας. Το δικό μας ίδρυμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν έχει προσπαθήσει καθόλου να αναβαθμίσει τις παροχές προς τους φοιτητές σε ότι αφορά τη σίτιση τη στέγαση και τη συγκοινωνία πέρα από το να τις αναθέτει σε υπερεργολάβους.

      Οι θέσεις που αποτυπώνονται παρακάτω στηρίζονται στην πεποίθηση ότι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί συλλογικά μπορούμε και να αναλάβουμε τη φροντίδα των βασικών αυτών αναγκών μας και να απαιτήσουμε να καλύπτονται πλήρως και δωρεάν σε μια εποχή που οι κοινωνικές αντιθέσεις θα οξυνθούν τόσο πολύ ώστε τα ζητήματα μέριμνας θα είναι ζητήματα που θα αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ίσως ακόμη και την επιβίωση για κάποιους. Συγκεκριμένα αποτυπώνουμε κάποια πρακτικά ζητήματα που θέλουμε να λειτουργήσουν ως ερέθισμα για δράση.

 1. Μέχρι χθες η κατάσταση στη ΛΕΣΧΗ είχε ως εξής: Χαμηλή ποιότητα του φαγητού και χρηματικό αντίτιμο (€1,31). Μετά από προκήρυξη διαγωνισμού την εργολαβία ανέλαβε άλλη επιχείρηση που διπλασίασε την τιμή του φαγητού (€2,60). Ως Ενωτική Πρωτοβουλία που οραματιζόμαστε δημόσια και δωρεάν παιδεία άρα και δωρεάν σίτιση των φοιτητών προτείνουμε τα κονδύλια να μην δίνονται σε επιχειρήσεις αλλά να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στο οποίο να μπορούν να λάβουν μέρος και φοιτητές του Π.Κ. οι οποίοι είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και ζητούν δουλειά. Η λέσχη θα συντονίζεται από τις συνελεύσεις των εργαζομένων και του συλλόγου φοιτητών. Παράλληλα η τεράστια έκταση του πολυτεχνείου θα μπορούσε να καλλιεργηθεί ώστε τα προϊόντα που θα παράγονται να ενισχύσουν την λέσχη, αλλά και την μείωση του κόστους του φαγητού.
 2. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Παλεύουμε για δωρεάν εισιτήρια μέσα από παραστάσεις διαμαρτυρίας στην σύγκλητο και ακτιβιστικές ενέργειες στην πόλη των Χανίων.
 3. Απαιτούμε να δοθεί στο σύλλογο φοιτητών ένας χώρος για να γίνει ΣΤΕΚΙ όπου θα έχει διάφορες χρήσεις από τους φοιτητές.
 4. Απαιτούμε το ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ να επιστρέψει με καθαρά ταξικά κριτήρια και όχι ως επίδομα αριστείας.
 5. Απαιτούμε η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ να παραμείνει στη δικαιοδοσία του Πολυτεχνείου με μόνιμο προσωπικό και περισσότερες ώρες λειτουργίας.
 6. Απαιτούμε την δημιουργία ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ που να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.
 7. Απαιτούμε επίσης δωρεάν και ξεκλείδωτο Wi-Fi μέσα στο άσυλο για όλους.
 8. Απαιτούμε επαρκή φωτισμό στο πολυτεχνείο.

 

 

ΠΩΣ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ


 

Χρειαζόμαστε την συμπόρευση των φοιτητών με τους εργαζομένους.

Στο ερώτημα που τίθεται: τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και ποιοι θα το κάνουμε, απαντάμε:

 1. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με τα σωματεία να στρατεύονται σε μια αντικαπιταλιστική λογική με ριζοσπαστικές διεκδικήσεις όπως η κρατικοποίηση τραπεζών με εργατικό έλεγχο, η στάση πληρωμών του παράνομου χρέους και η έξοδος από την Ε.Ε.
 2. Για να πετύχουμε τις διεκδικήσεις αυτές θα πρέπει να οργανωθεί το εργατικό και φοιτητικό κίνημα μέσο γενικών συνελεύσεων, απεργιών, καταλήψεων και πορειών.
 3. Το υποκείμενο της οργάνωσης του φοιτητικού και εργατικού κινήματος θα είναι οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι που θα παλεύουν σύμφωνα με το ταξικό τους συμφέρον. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΥΤΕΛΙΣΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΥΡΩ…

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:


 

 • · Κατοχύρωση των projects, απαλλακτικές εργασίες.
 • · Κατοχύρωση όλων των εργαστηρίων-καμιά επανάληψη οποιουδήποτε εργαστηρίου από όσους το έχουν περάσει.
 • · Καμιά υποχρεωτική πρόοδος-φροντιστήριο.
 • · Απόσυρση του κειμένου διαβούλευσης Διαμαντοπούλου για την εκπαίδευση. Να μην κατατεθεί ο νόμος έκτρωμα. Καμιά συμμετοχή στον στημένο διάλογο!
 • · Ανατροπή του μνημονίου, του προγράμματος σταθερότητας και των μέτρων που τα συνοδεύουν.
 • · Κάτω η χούντα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ!
 • · Άμεση απεμπλοκή της χώρας από την επιτήρηση ΕΕ και ΔΝΤ. Δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση τους!
 • · Κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο.
 • · Άμεση στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους.
 • · Καμία σκέψη για πάγωμα ή περικοπή μισθών.
 • · Να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο Διαμαντοπούλου για την εκπαίδευση ΚΕΣ-ΕΠΕΠ.
 • · Απαγόρευση των απολύσεων - καμία σκέψη για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο.
 • · Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων του Πολυτεχνείου Κρήτης τώρα. Κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων εργασίας.
 • · Να αποσυρθούν άμεσα οι μηνύσεις εναντίον των συμφοιτητών μας. Καμία ποινικοποίηση των αγώνων μας.
 • · Καμία κατάργηση του ασύλου. Διεύρυνση του ασύλου σε σχολεία κι εργασιακούς χώρους.

 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:


 

 • · Να ανατραπούν οι νόμοι για αξιολόγηση, Ι.Δ.Β.Ε., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,Κ.Ε.Σ.
 • · Μία σχολή ανά επιστημονικό κλάδο. Ένα ενιαίο πτυχίο ανά επιστημονικό κλάδο με όλα τα εργασιακά-επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό. Μοναδική προϋπόθεση για εύρεση δουλειάς!
 • · Δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, συγκοινωνίες για όλους.
 • · Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης χωρίς ταξικούς, οικονομικούς κι εξεταστικούς φραγμούς.
 • · Κατάργηση των εξετάσεων του Τ.Ε.Ε..
 • · Απόσυρση του νομοσχεδίου για το ΤΣΜΕΔΕ.
 • · Δραστική μείωση των ωρών εργασίας, με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών ώστε να ζει ο καθένας αξιοπρεπώς από μία και μόνο σταθερή δουλειά. Λιγότερη δουλειά- δουλειά για όλους.
 • · Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
 • · Ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν για όλους.
 • · Εκπαίδευση κι έρευνα για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας κι όχι της κερδοφορίας. Έλεγχος από τις γενικές συνελεύσεις φοιτητών, καθηγητών κι εργαζομένων.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:


 

 • Συμμετοχή του συλλόγου φοιτητών ΜΗ.ΠΕΡ. σε ΠΟΡΕΙΑ την Πέμπτη, 3 Μάρτη με προσυγκέντρωση στις 11:00 στη γαλλική σχολή, στοχεύοντας στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια στην κατάθεση του νέου νόμου πλαίσιο.
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της κατάληψης του Συλλόγου Αρχιτεκτονικής την Τετάρτη, 2 Μάρτη και την Πέμπτη, 3 Μάρτη.
 • ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στην επόμενη τακτική σύγκλητο ώστε να καταθέσουμε την πρότασή μας για τα θέματα της μέριμνας.
 • Συμμετοχή του συλλόγου φοιτητών ΜΗ.ΠΕΡ. στις όποιες ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ συναποφασιστούν με τους υπόλοιπους συλλόγους ΜΗ.ΠΕΡ. (μεταπτυχιακών, αποφοίτων, καθηγητών) και θα αφορούν το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 

[ Top ]